november 16, 2020

Det finns brister i hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention

Sverige efterlever inte FN:s funktionsrättskonvention. Det finns stora brister på en rad områden. Det menar Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt...
Läs mer