oktober 13, 2020

Brister i lagstiftningen bör ändras

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, kräver en straffrättslig förstärkning så att personer med funktionsnedsättning skyddas mot...
Läs mer