oktober 12, 2020

Delta i en workshop om funktionsrättigheter

Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms län med att ta fram underlag till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, för att säkerstäl...
Läs mer