oktober 9, 2020

Enkät om sexlivet för den som har en funktionsnedsättning

”Hur ser sexlivet ut för den som har en funktionsnedsättning?” Det är en fråga som RFSU och Funktionsrätt Sverige ska ta reda på i en...
Läs mer