juni 29, 2020

Se informativa filmer om smärta och smärtrehabilitering

Docent Ola Svensson har spelat in korta instruktiva filmer om smärta och smärtrehabilitering. Anledningen är att filmerna ska bidra till ökad...
Läs mer

Försämringar av tillgängligheten väntar?

Det pågår förnärvarande ett arbete med att uppdatera och förenkla byggreglerna. Boverket kommer att lägga fram sina förslag i december 2020. De...
Läs mer