mars 26, 2020

Järvaveckan i juni ska inte ställas in

Trots att coronaviruset för närvarande har lamslagit Stockholm ska Järvaveckan i juni äga rum. Läs mer på Funktionsrätt Stockholms hemsida:
Läs mer

Ökat bistånd bland funktionsnedsatta

Det ekonomiska biståndet bland funktionsnedsatta ökar. Läs mer om detta på Socialstyrelsens hemsida:
Läs mer