mars 24, 2020

816 personer är smittade i Stockholm

En ny rapport från Region Stockholm visar att 816 personer är smittade av coronaviruset. Läs mer på Region Stockholms hemsida:
Läs mer