februari 14, 2020

Allt färre med statlig assistansersättning

Antalet personer som har rätt till statlig assistansersättning kommer att fortsätt minska. Läs mer på hemsidan funktionshinderpolitik.se. Läs mer...
Läs mer