januari 7, 2020

Nominera till Sollentuna kommuns funktionshinderråd!

Sollentunas funktionshinderråd har en vakans (ersättare). Funktionsrätt Stockholms län har som uppgift att administrera länsföreningarnas (och...
Läs mer