januari 2, 2020

Ingen jämlik och jämställd vård

Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige och Marina Carlsson, förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP, skriver i en...
Läs mer