september 30, 2019

Funktionsnedsatta lämnas alltmer utanför arbetsmarknaden

”Trots att arbetslösheten generellt har sjunkit de senaste åren ligger gruppen personer med funktionsnedsättning kvar på en hög nivå...
Läs mer