augusti 5, 2019

LSS feltolkas allt oftare

Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande, skriver i en artikel på HejaOlikas hemsida att LSS feltolkas både medvetet och omedvetet. Han...
Läs mer