juli 31, 2019

Allt färre får färdtjänst

Det blir allt svårare att få färdtjänst på grund av funktionsnedsättning. I dag är det 100 000 färre som får färdtjänst i jämförelse med hur det...
Läs mer