juni 17, 2019

Regeringens förslag vilar på osäker grund

Lagrådet, som granskar och yttrar sig över lagförslag när regeringen eller ett riksdagsutskott begär detta, anser att regeringens förslag at...
Läs mer