juni 12, 2019

Lika Unika läggs ner

Sammanslutningen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen vid årsskiftet 2019/2020. Beslutet ha...
Läs mer