april 8, 2019

”Fyra av fem som ansöker om statlig assistansersättning får avslag”

”En formell ansvarsfördelning mellan sjukvården, kommunerna och Försäkringskassan får inte skapa risk och fara för den som behöver hjälp,”...
Läs mer

Satte fokus på Funktionsrättskonventionen

Funktionsrätt Sverige träffade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och framförde önskemål att  särskilda resurser ska sättas in för att övervaka...
Läs mer