mars 11, 2019

Gamla synsätt på funktionshinder spökar än

Funktionshinderhistorien innehåller  institutioner, aga, låsta dörrar och förnekelse. Det lyfter Margareta Persson fram i sin nya bok Gaml...
Läs mer