februari 6, 2019

Assistansen en garant för ett fullvärdigt liv

Bengt Elmén skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att: ” Assistansen och andra trygghetssystem ska vara en garant för att alla ska kunna...
Läs mer