januari 28, 2019

Personal behöver lära sig mer om kost och motion

Personal behöver lära sig mer om fetma bland rörelsehindrade. ”Här behövs mer kunskap på vårdcentralen, så att rådgivning om kost oc...
Läs mer