januari 11, 2019

Barn under 16 år förlorar rätten till personlig assistans

Igår överlämnades LSS-utredningen till regeringen. Förslaget innehåller ”förändringar, som innebär en grav nedmontering av LSS...
Läs mer