december 18, 2018

Nya färdtjänstregler nästa år

För 2019 gäller nya priser för färdtjänst och de antal färdtjänstresor du får förändras. Läs mer på trafikförvaltningen, Stockholms läns...
Läs mer