december 4, 2018

Besvärsritningen ska tas på allvar

Det är av stor vikt att få nack- och ryggradsskador dokumenterade med patientens besvärsritning. Läkaren Bo Bertilson betonar vikten av att...
Läs mer