november 7, 2018

Brist på kompetens inom funktionshinderområdet

Det måste satsas på satsning på utbildning för personer som arbetar inom grupp- och korttidsboenden. Se artikeln på HejaOlika...
Läs mer