oktober 15, 2018

Hur ska man leva med daglig smärta?

Anmäl dig till en inspirerande föreläsning! Överläkaren Ola Svensson från enheten för smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus föreläser om ”Att...
Läs mer