maj 21, 2018

Inbjudan till seminarium: Bristande likvärdiga förutsättningar i skolan – ett hinder för barn med funktionsnedsättning

Hösten 2017 beställde HSO en rapport från konsultföretaget Ramböll för att se över hur Stockholms stad säkerställer en likvärdig utbildning för...
Läs mer