februari 1, 2018

Nominera personer till förbundsstyrelsen senast den 5 februari

Valberedningen är i full gång med sitt arbete med att samla in nomineringar till kongressen 2018 och de uppmanar nu enskilda medlemmar...
Läs mer

Martin Olauzon ska leda utredning om funktionshinderspolitiken

Den 21 december fattade regeringen beslut om att genom en utredning göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredare blir...
Läs mer

Kalla Faktas enkät om assistansersättningen visar att nio av tio har fått ett sämre liv efter avslag

Nio av tio personer med funktionsnedsättning eller anhöriga säger att deras livssituation försämrats sedan de nekats statlig assistansersättning...
Läs mer

Trots attacker mot vaccinationsteam – polio snart utrotat

Trots dödliga attacker mot vaccinationsteam har Pakistan gjort stora framsteg i kampen mot polio. Förhoppningen är att sjukdomen snart ska vara...
Läs mer