Valberedning

Valberedningen väljs vid varje årsmöte.

Marie Kårlin, sammankallande
Norrtälje lokalförening
Jan Delvert
Storstockholms lokalförening
Barbro Andersson
Nordvästra storstockholms lokalförening