RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Våra lokalföreningar i Stockholms län


Storstockholms lokalförening

Hemsida: Storstockholms lokalförening
Kontaktperson: Yvonne Andersson, kanslit
(telefontid mån, tis och tors kl. 9.00-15.00)
08-545 622 68, yvonne.andersson@rtps.se


Nordvästra Storstockholms lokalförening

Hemsida: Nordvästra storstockholms lokalförening
Kontaktperson: Bengt-Erik Johansson, ordförande
070-893 21 70, bejohansson8@gmail.com


Norrtälje lokalförening

Hemsida: Norrtälje lokalförening
Kontaktperson: Marie Kårlin, ordförande
08-545 622 60 (RTP-S kansli), norrtalje@rtp.se


Södertälje lokalförening

Hemsida: Södertälje lokalförening
Kontaktperson: Eva Molnár, ordförande
070-486 95 13 eller eva.molnar@swipnet.se