RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Kalendarium

Oktober
16   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
17   kl.09.00   Välkommen till en manifestation för en jämlik och fungerande färdtjänst.
17   kl.13.00   Dialog Kronisk smärta
17   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
17   kl.13.45   Yoga
18   kl.10.00   Konståkning i tunnelbanan
18   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
19   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
23   kl.16.30   Den kåta själen och kroppen
23   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
24   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
24   kl.13.45   Yoga
25   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
26   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
30   kl.13.45   Yoga
30   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
31   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
November
01   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
02   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
02   kl.17.00   ”Elefanten i rummet” – att våga prata om blåsa och tarm
06   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
07   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
07   kl.13.45   Yoga
08   kl.13.00   Dialog Polio
08   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
09   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
13   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
14   kl.13.00   Dialog Kronisk smärta
14   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
14   kl.13.45   Yoga
15   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
16   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
20   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
21   kl.13.03   Krångel med mobil eller dator?
21   kl.13.45   Yoga
21   kl.17.00   Bli fin till jul
22   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
23   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
23   kl.17.00   Kom på kostföreläsning!
27   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
28   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
28   kl.13.45   Yoga
29   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
30   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
30   kl.18.00   RTP-S Julträff 2017
December
04   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
05   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
05   kl.13.45   Yoga Avslutning
06   kl.13.00   Dialog Polio
06   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
07   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade
07   kl.16.00   Studiebesök på Linds Ortopediska
11   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
12   kl.13.00   Dialog Kronisk smärta
12   kl.13.00   Krångel med mobil eller dator?
13   kl.17.30   Träning på Rehab Station Stockholm
14   kl.13.00   Dialog Hjärnskadade Avslutning!