RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Kalendarium

Dialog Kronisk smärta

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna

till dialoggrupp Kronisk smärta.

Tisdagar kl. 13.00 – 15.00

15 aug, 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec.

Kaffe/te med bröd till självkostnadspris 15 kronor.

Anmälan senast måndagen före mötet till RTP-S

kansli 08-545 622 60 eller info@rtps.se

Kontaktperson: Petra Kascelan 08-545 622 64,

petra.kascelan@rtps.se

Plats: RTP-S lokaler på Kavallerivägen 24,

Rissne Torg i Sundbyberg.

Arrangör: RTP-S