Dialoggrupper

Dialog Polioskadade

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till dialoggrupp Polioskadade.

Onsdagar kl. 13.00 – 15.00
Datum: 28 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni.

Vi tar upp aktuella ämnen eller problem och delar med oss av erfarenheter och av många års
uppbyggda nätverk vad gäller rehabilitering, hjälpmedel m.m.

Kaffe/te med bröd till självkostnadspris 15 kronor.

Anmälan: Senast måndagen före mötet till RTP-S kansli 08-545 622 60 eller info@rtps.se
Kontaktperson: Petra Kascelan 08-545 622 64 eller petra.kascelan@rtps.se


Dialog Hjärnskadade

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till dialoggrupp Hjärnskadade.

Måndagar kl. 13.00 – 15.00
Datum: 12, 19, 26, februari. 5, 12, 19, 26 mars. 2, 9, 16, 23, 30 april.
7, 14, 21, 28 maj. 4, 11, juni.

Vi tar upp aktuella ämnen eller problem och delar med oss av erfarenheter och av många års uppbyggda nätverk vad gäller rehabilitering, hjälpmedel m.m.

Kaffe/te med bröd till själkostnadspris 15 kronor.

Anmälan: Senast tisdagen före mötet till RTP-S, kansli 08-545 622 60 eller info@rtps.se
Kontaktperson: Christer Olsén 08-545 622 63 eller christer.olsen@rtps.se


Dialog Kronisk smärta

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till dialoggrupp Kronisk smärta.

Tisdagar kl. 13.00 – 15.00
Datum: 20 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni.

Kaffe/te med bröd till självkostnadspris 15 kronor.

Anmälan: Senast måndagen före mötet till RTP-S kansli 08-545 622 60 eller info@rtps.se
Kontaktperson: Petra Kascelan 08-545 622 64 eller petra.kascelan@rtps.se


Dialog Ryggmärgsskadade

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till dialoggrupp Ryggmärgsskadade.

Kaffe/te med bröd till självkostnadspris 15 kronor.

Kontaktperson för intresseanmälan: Petra Kascelan 08-545 622 64 eller petra.kascelan@rtps.se


Dialog Amputerade

Välkommen till dialoggrupp Amputerade. Ta tillfället att träffa andra i liknande situation som du själv. Vi diskuterar aktuella ämnen och problem och kommer med tips och råd för dig som är amputerad.

Kaffe/te med bröd till självkostnadspris 15 kronor.

Kontaktperson för intresseanmälan: Elin Langemar 08-545 622 69 eller elin.langemar@rtps.se