Kurs: “Smaka och lära olika maträtter från andra länder”!

Plats: Utbildningsköket och Keramiken

Kontakt: Eva Molnár, 070-486 95 13 eller eva.molnar@swipnet.se

About the Author