Aktuell bygginformation om Södertälje sjukhus

Först ut i raden av Stockholms läns landstings strategiska investeringar blir Södertälje sjukhus. Locum genomför om- och nybyggnationen som ska säkerställa en modern och ändamålsenlig akutsjukvård i den folktäta södra stockholmsregionen.

Bygget pågår inför färdigställandet av en modern akutsjukvård med hög vårdkvalitet och tillgänglighet som beräknas stå klart 2018.

About the Author